Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

 

Mangoneto s.r.o.

IČ: 09341510

DIČ:CZ 09341510

se sídlem: Hukovice 71, 74213 Bartošovice

zapsané u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C82794

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2019/679 (GDPR).

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Mangoneto s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.zavarovacisklo.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., nařízením EU 2016/679 (GDPR) v souladu s Obchodními podmínkami.

Údaje, které shromažďujeme!

Pro úspěšné dokončení a doručení Vaší objednávky od Vás potřebujeme znát jméno (případně název firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a dodací ), telefonní a emailový kontakt.  Vaše obchodní transakce u nás evidujeme.

K čemu údaje používáme?

Výše zmíněné údaje užíváme k dodání objednávky na Vámi určenou dodací adresu, v průběhu zpracovávání  objednávky s Vámi potřebujeme komunikovat – k tomu používáme a  zmíněné údaje, které získáme při Vaší registraci. Protože jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, zejména nařízení EU 2016/679.

Veškerých údajů získaných od zákazníků se užívá výhradně pro vnitřní potřebu firmy Mangoneto s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů třetí straně

Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu spolupracujícím přepravním společnostem z důvodu bezproblémového dodání zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Jakým způsobem můžete ovlivnit existenci shromažďovaných údajů?

Po přihlášení do svého zákaznického účtu v  eshopu  www.zavarovacisklo.cz můžete tyto údaje upravovat nebo mazat.  Fakturační údaje pro účetní důvody nelze mazat. Chcete-li Vaší registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@zavarovacisklo.cz Data jsou uchovávána na zálohových serverech pronajatých od společnosti Shoptet s.r.o.

Ve smyslu a v § 5 odst. zák. O ochraně osobních údajů je společnost Mangoneto s.r.o. oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektům používat jako správce jejich osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností jejich jméno, příjmení, obchodní název, adresu a kontaktní údaje. Na základě písemné žádosti zaslané na elektronickou adresu  info@zavarovacisklo.cz  lze tyto osobní data vymazat z databáze eshopu www.zavarovacisklo.cz. Správce osobních údajů poté nesmí a nebude dále uvedené údaje zpracovávat.